โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาล
วันที่:   07-12-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมแพทย์ และพยาบาล เข้าร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐