โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาล

วันที่ 07-12-2560

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมแพทย์ และพยาบาล เข้าร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐