โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-7 ม.ค.64
วันที่:   07-01-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก เพื่อตรวจหาเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าปฏิบัติงาน ณ คลินิกไข้หวัด Fever & ARI Clinicโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564