โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA : การรับยาผู้ป่วยนอก

เมื่อ 11/มี.ค./2562 เข้าอ่าน 1079 ครั้ง คะแนนรวม 4.5 คะแนน