โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA : การรับยาผู้ป่วยนอก

เมื่อ 11/มี.ค./2562 เข้าอ่าน 3152 ครั้ง คะแนนรวม 2.1 คะแนน