โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA : รพ.ประสาทเชียงใหม่ ข้อตกลงรับบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เมื่อ 11/มี.ค./2562 เข้าอ่าน 892 ครั้ง คะแนนรวม 4.8 คะแนน