โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA : รพ.ประสาทเชียงใหม่ ข้อตกลงรับผู้ป่วยนอน

เมื่อ 11/มี.ค./2562 เข้าอ่าน 771 ครั้ง คะแนนรวม 3.6 คะแนน