โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ผลการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge 2566 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

# รายการ  
เพิ่มระยะ ลดพลังงาน ประสานความร่วมมือ
ไม่ SAVE ตรงไหน เอาปากกามาวง
โลกสดใส ด้วยมือเรา "